Partij voor de Dieren wil Eerste Kamer renoveren


5 maart 2015

De Partij voor de Dieren heeft de concept kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen voor de nieuwe Eerste Kamer. Senator Niko Koffeman zal de lijst opnieuw aanvoeren, daarnaast stelt het partijbestuur ook een aantal nieuwe gezichten voor. In de peilingen lijkt de Partij voor de Dieren kans te maken op tenminste twee of drie zetels in de Eerste Kamer, temeer omdat de partij veel aanhang heeft in de ’zwaarste’ provincies, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Een uitbreiding van de Senaatsfractie zou een drastische versterking van een uniek oppositiegeluid betekenen van een partij die zich, in tegenstelling tot oppositiepartijen als D66, CU, SGP en PVV, nooit heeft laten beperken door gedoogconstructies.

Concept kandidatenlijst:

1. Niko Koffeman
2. Christine Teunissen
3. Frank Wassenberg
4. Floriske van Leeuwen
5. Diederik van Liere
6. Karen Soeters
7. Hans Bouma
8. Ewald Engelen
9. Paul Cliteur
10. Peter Nicolaï

De Partij voor de Dieren is zeer verheugd dat opnieuw een aantal prominente lijstduwers acte de presence geeft. Op de lijst staan de wetenschappers Paul Cliteur, Ewald Engelen en Peter Nicolaï en dichter en theoloog Hans Bouma.

De huidige senator Niko Koffeman (zitting sinds 2007), heeft met zijn inzet de thema’s dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatcrisis en vleesconsumptie indringend geagendeerd in de Eerste Kamer en daarbuiten.

Hoe meer zetels de partij in de Eerste Kamer heeft, hoe meer verandering de Partij voor de Dieren teweeg zal kunnen brengen door haar fundamenteel andere werkwijze; de partij bedrijft geen machtspolitiek, maar houdt vast aan haar idealen. Het kabinetsbeleid staat op tal van terreinen haaks op de uitgangspunten van de partij: duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Bij het afwegen van duurzaamheidsbelangen tegen megastallen, plezierjacht, overbevissing en roofbouw op het gebied van boskap, fossiele brandstoffen, fosfaat en milieugebruiksruimte zal de Eerste Kamer een belangrijke rol kunnen vervullen.

Naar verwachting zal de Partij voor de Dieren in veel gevallen de doorslaggevende stem kunnen vormen in de Eerste Kamer, zeker nu de regeringscoalitie steeds vaker afhankelijk zal blijken van gedoogcoalities in wisselende samenstellingen.

Afhankelijk van de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer, zal de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren op korte termijn een nieuw voorstel tot een verbod op het onverdoofd ritueel slachten indienen.

De concept kandidatenlijst zal tijdens het partijcongres van 29 maart definitief worden vastgesteld door de leden.

Gerelateerd nieuws

Geaardheid geen reden tot ontslag

De Partij voor de Dieren heeft vandaag in de Eerste Kamer haar steun gegeven aan het afschaffen van de zogenaamde enkele-feit...

Lees verder

Opinie: Dieren afknallen met PvdA en D66

Gepubliceerd in Het Parool, 9 maart 2015 Mogen jagers konijnen, hazen, fazanten, wilde eenden en houtduiven louter voor de l...

Lees verder