Partij voor de Dieren wijst Klimaatwet ook in Senaat af


Partij komt met nieuwe Klimaatwet 1.5

27 mei 2019

Op 21 mei werd in de Eerste Kamer gedebatteerd over de Klimaatwet. De Eerste Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren is zeer kritisch over deze wet, die zij te vrijblijvend en niet ambitieus genoeg vindt. De PvdD is van mening dat de temperatuurstijging van de aarde tot maximaal 1,5 graden met deze wet niet gehaald zal worden. Essentiƫle onderdelen uit het Parijsakkoord, zoals een emissiebudget en een onafhankelijke klimaatcommissie, zijn afgezwakt of totaal genegeerd. Daarom komt de PvdD met een nieuw voorstel, de Klimaatwet 1.5. Een opiniestuk van TK-lid Lammert van Raan en EK-lid Christine Teunissen van de PvdD hierover werd op 24 mei in Trouw gepubliceerd. De volledige tekst leest u hier.

Op 28 mei 2019 wordt in de Eerste Kamer over de Klimaatwet gestemd. De Partij voor de Dieren zal tegen stemmen.