Partij voor de Dieren kritisch over vestiging van buiten­landse bedrijven in Nederland


Te weinig aandacht voor negatieve impact van bedrijven op klimaat, natuur en mensen­rechten

2 april 2019

Eerste Kamerlid Christine Teunissen heeft vandaag namens de Partij voor de Dieren kritische vragen gesteld aan de minister over het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Nederland.

Teunissen vindt dat de minister te veel waarde hecht aan de economische waarde van bedrijven voor Nederland, en te weinig rekening houdt met mogelijk schadelijke gevolgen van die bedrijven voor klimaat, natuur en mensenrechten, in Nederland of elders. Onethische bedrijfsvoering of gebruik van grondstoffen die schadelijk zijn voor de natuur (zoals palmolie) zouden tot uitsluiting van vestiging in Nederland moeten leiden, vindt de Partij voor de Dieren.