Motie Teunissen (PvdD) over het onder­zoeken van een mogelijk verbod op houtstook voor opwekking van energie


10 december 2019

MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat volgens opgave van Enviva VS, de grootste producent

ter wereld van houtpellets, 80% van de houtpellets gemaakt wordt van

bomen en slechts 20% van houtafval;

overwegende, dat de Belgische pelletfabrikant Ecopower bevestigt dat zijn pellets vooral worden gemaakt van stamhout uit Nederlandse bossen;

overwegende, dat Graanul uit Estland, de tweede pelletfabrikant ter

wereld, massaal hout van gekapte bomen verwerkt tot pellets;

overwegende, dat het verbod op kolen leidt tot massale omschakeling

naar houtgestookte centrales;

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om

een verbod op houtstook voor de opwekking van energie, en de Kamer

daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Fractie Otten, PvdD, SP, GL, OSF, SGP

Tegen

Forum, ChristenUnie, VVD, 50Plus, PVV, CDA, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie van Teunissen (PvdD) over alternatieve brandstoffen (Wet verbod op kolen)

Lees verder

Motie Nicolaï c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring

Lees verder

    Learn More Doneer