Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de goed­keuring van stan­daarden en de lijst met uitslui­tingen in de over­een­komst tussen de Staat en Invest-NL


19 november 2019

In deze motie wordt de regering verzocht om aan artikel 4 van de overeenkomst tussen de Staat en lnvest-NL een lid toe te voegen waarin bepaald wordt dat de onder a, b en c van artikel 4.2 bedoelde standaarden en de lijst met uitsluitingen van zaken die in strijd zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen goedkeuring behoeft van de minister. Ook wordt de regering verzocht om voordat tot goedkeuring wordt besloten, de Staten-Generaal over de voorgenomen goedkeuring te informeren.


Status

Verworpen

Voor

Fractie Otten, PvdD, GL, SP, OSF, Forum

Tegen

ChristenUnie, VVD, 50Plus, PVV, CDA, PvdA, D66, SGP

Lees onze andere moties

"Hout op met houtstook"

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidies voor biomassacentrales

Lees verder

    Learn More Doneer