Motie-Prast (PvdD) over finan­ciële compen­satie zorg­me­de­werkers met long-covid


24 januari 2023


L MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat veel zorgverleners als gevolg van hun professionele inzet zijn besmet, ook omdat zij aanvankelijk nog niet gevaccineerd konden worden en zonder mondkapje moesten werken;

overwegende, dat dit bij sommigen van hen hierdoor tot langdurige gezondheidsklachten heeft geleid (long-covid);

overwegende, dat veel zorgverleners met long-covid (deels) arbeidsongeschikt zijn geraakt, iets wat een grote financiële en sociale impact heeft;

overwegende, dat het van belang is deze groep financieel te compenseren;

verzoekt de regering om voor deze groep in de begroting een bedrag van 150 miljoen euro op te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een long-covid fonds voor zorgpersoneel, waarbij het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor het corona-toegangsbewijs als dekking kan dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast

Hermans


Status

Aangenomen

Voor

OSF, Fractie Nanninga, dePvdA, GroenLinks, PvdD, SP, Fractie Otten, PVV, SGP

Tegen

VDD, CU, FVD, CDA, D66, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie-Prast (PvdD) om sport weer op te nemen in curriculum mbo

Lees verder

Gewijzigde motie-Nicolaï over financiële compensatie voor lagere overheden ivm onvolkomenheden in het DSO

Lees verder

    Learn More Doneer