Motie Prast (PvdD) over de NS-tarieven


23 november 2021

35 925

J

Nota over de toestand van ’s Rijks financiën

MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld op 16 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bevorderen van reizen met het openbaar vervoer gunstig is voor het tegengaan van klimaatverandering;

overwegende dat de regering een beroep doet op gedragsverandering van de burger;

overwegende dat ov-reizigers gemiddeld veel meer reistijd kwijt zijn dan automobilisten;

overwegende dat reizen met het openbaar vervoer relatief duur is,

verzoekt de regering om met een rijksbijdrage ervoor te zorgen dat de NS-tarieven voor komend jaar niet hoeven te stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast
Van Apeldoorn
Vendrik
Crone


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL, OSF, PvdA

Tegen

Fractie Nanninga, Forum, Fractie Otten, ChristenUnie, VVD, 50Plus, CDA, D66, SGP

Lees onze andere moties

Motie-Prast c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Kongo

Lees verder

Motie Prast (PvdD) over beëindigen van op basis van fictief rendement belasten van spaargeld

Lees verder

    Learn More Doneer