Motie-Prast c.s. over het uitsluitend onder­steunen van projecten en acti­vi­teiten zonder gedolven kobalt uit Kongo


Invest Inter­na­tional mag geen projecten steunen waarbij gebruik wordt gemaakt van in Kongo gedolven kobalt

13 juli 2021

In deze motie wordt de regering verzocht om ervoor zorg te dragen dat Invest International uitsluitend projecten en activiteiten ondersteunt waarvan onomstotelijk vaststaat dat ze geen gebruik zullen maken van kobalt dat is gedolven in Kongo.

35 529

M

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 6 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Kongo kobalt wordt gedolven onder erbarmelijke omstandigheden en met gebruikmaking van kinderarbeid,

verzoekt de regering om ervoor zorg te dragen dat Invest International uitsluitend projecten en activiteiten ondersteunt waarvan onomstotelijk vaststaat dat ze geen gebruik zullen maken van kobalt dat is gedolven in Kongo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast
Faber
Van Strien
Crone
Van Apeldoorn


Status

Aangenomen

Voor

Fractie Nanninga, PvdD, SP, GL, OSF, PVV, PvdA, D66, SGP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van beroep voor slachtoffers die geen lichamelijk letsel hebben opgelopen

Lees verder

Motie Prast (PvdD) over de NS-tarieven

Lees verder

    Learn More Doneer