Motie-Van Leeuwen over "young­ti­mer­re­geling"


Young­timers-regeling

11 december 2018

MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat de «youngtimer-regeling» de mogelijkheid biedt om elektrische auto’s van 15 jaar en ouder zakelijk te rijden met een beperkt bijtellingspercentage van 17% voor zakelijke rijders,

overwegende dat er praktisch geen aanbod is van elektrische auto’s die ouder dan 15 jaar zijn,

overwegende dat de «youngtimer-regeling» vrijwel alleen wordt toegepast voor ouderwetse, benzine- en dieselauto’s,

overwegende dat daarmee de klimaatdoelstellingen niet gediend zijn, verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid elektrische auto’s van 5 jaar en ouder onder de «youngtimer-regeling» te laten vallen,

om daarmee export van schone voertuigen te voorkomen, en de Kamer daarvan binnen drie maanden verslag te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, PvdD, GroenLinks, SP, OSF

Tegen

VVD, CDA, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over de inzet van de aardgasbelasting

Lees verder

Motie Koffeman c.s. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Lees verder

    Learn More Doneer