Vragen Nicolaï (PvdD) over vuur­werk­verbod 2021


14 december 2021

Vraag 1

Blijkens de brief van 25 november 2021 zal het kabinet “zorgdragen voor een passende compensatie voor de branche”.

Is de branche voor het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2020 gecompenseerd? Zo ja, op welke wijze? Hoe wordt in dat geval voorkomen dat ondernemers die nog vuurwerk van vorig jaar in opslag hadden, dubbel worden gecompenseerd?

Vraag 2

Het kabinet is voornemens met een tegemoetkoming specifiek voor de branche te komen. In hoeverre geldt dat gedurende de Covid-epidemie ondernemers rekening moeten houden met een vuurwerkverbod teneinde de ziekenhuizen te ontlasten? Is er in zo’n geval wel een grondslag voor nadeelcompensatie met het oog op het niet kunnen verkopen van in 2021 ingekocht vuurwerk?

Vraag 3

In hoeverre kan een tegemoetkoming van de branche worden gegrond op steunmaatregelen in het kader van Covid-19? In hoeverre is de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid van toepassing op het voorgenomen tijdelijk vuurwerkverbod?