Vragen Nicolaï over donatie van vaccins aan buitenland


14 december 2021

Nadere vragen over brief van de minister VWS dd 13 december 2021 over vaccindonatie aan het buitenland:

Uit het antwoord op vraag 1 leiden de leden van de fractie van de PvdD niet af dat voor de boostervaccins het uitgangspunt ‘get one – give one’ ook wordt gehanteerd. De minister schrijft immers “Inzet blijft om ons surplus te blijven doneren” wat de suggestie wekt dat alleen ‘wat overblijft’ zal worden weggegeven.

Kan de minister bevestigen dat ook voor de booster geldt dat er “minstens net zoveel vaccins” worden gedoneerd “als nationaal worden gebruikt”?