Vragen van Prast (PvdD) over gemeen­te­lijke taak voor aanbieden prenataal onderzoek


Indiendatum: 13 jul. 2021

De leden van de PvdD hebben met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel, dat beoogt kinderen een kansrijke start te geven. Naar aanleiding van dit wetsvoorstel hebben deze leden de volgende vragen. Een slechtere gezondheid voor, tijdens en na de geboorte is een belangrijke voorspeller van fysieke en mentale problemen op latere leeftijd. Het VWS programma Kansrijke Start noemt expliciet dat kinderen die te vroeg geboren worden een valse start hebben. Volgens onderzoek van onder andere het Erasmus MC/Sophia kinderziekenhuis is gedurende de lockdown het percentage vroeggeboortes gedaald met rond twintig procent. Ook in andere landen vond een significante daling plaats van het percentage vroeggeborenen. Een veel geooperde verklaring is dat zwangere vrouwen door het thuiswerken veel minder stress ervoeren.

Deze leden vragen de minister hoe groot het verwachte effect van het voorgestelde prenatale huisbezoek op vroeggeboorte is, via welk kanaal dit huisbezoek van invloed is, waarop dit verwachte effect is gebaseerd, en hoe de omvang van dit effect zich verhoudt tot de gemeten daling van het percentage vroeggeboortes tijdens de lockdown.

Ook vragen zij of de minister bereid is te onderzoeken wat het effect op het percentage vroeggeboorten zou zijn van een eerder ingaand zwangerschapsverlof, van een kortere werkweek en van een wettelijk recht op thuiswerken voor zwangere vrouwen.