Vragen van Nicolaï (PvdD) over trans­pa­rante en complete infor­matie Coron­a­melder


Indiendatum: 24 nov. 2020

De PvdD heeft de volgende opmerkingen.

Aan de toezegging T02996) is niet voldaan.

De minister heeft gesteld “je moet dus zorgen dat de informatievoorziening zo compleet mogelijk is”. De informatie op coronamelder.nl is echter niet compleet.

De leden van de fractie wijzen op het volgende.

I. Tekst op coronamelder.nl

“het downloaden van de app is altijd vrijwillig”

hier ontbreekt:

“in de wet is uitdrukkelijk opgenomen dat je niet onder druk mag worden gezet om de app te gebruiken, dat het gebruik niet als voorwaarde mag worden gesteld voor toegang tot een gebouw of het gebruik maken van een dienst en dat een werkgever je er niet toe kan verplichten.”

II. Tekst op coronamelder.nl

“je krijgt een melding nadat je extra kans op besmetting hebt gelopen”

hier ontbreekt:

a) “1 op de 4 meldingen blijkt in de praktijk niet juist te zijn”

b) “in 6 van de 10 gevallen dat je een melding krijgt, blijkt er een afstand van tussen de 1,5 en 3 meter te zijn geweest en bij die afstand is de “extra kans op besmetting” minder groot.”

III. Tekst op coronamelder.nl

“de app ziet via Bluetooth of je dicht bij iemand was”

hier ontbreekt:

“de app registreert alleen of je telefoon dichtbij een telefoon van een ander was; het kan dus zijn dat je je tas met je telefoon in een bioscoopzaal in de buurt van een ander hebt gezet, maar zelf niet zo dichtbij bent gekomen dat er een “extra kans op besmetting” heeft bestaan”.