Vragen van Christine Teunissen (PvdD) over ontheffing avondklok voor jagers


Indiendatum: 2 feb. 2021

Schriftelijke vragen van lid Teunissen aan de ministers van J&V en LVN:

1. Kent u het bericht https://www.bndestem.nl/breda/brabantse-jagers-mogen-s-nachts-op-wilde-zwijnen-schieten-het-is-pure-noodzaak~a70a0ea0/?referrer=https://www.google.com/&fbclid=IwAR2BamzMYBMKPhVF-Bzler4b4Zrh_bqPqeQwTqMcYXFviuyrsEtxPPElKCQ

2. Is het waar dat op uw voorspraak jagers door Provincies zijn vrijgesteld van de avondklok als het gaat om de jacht op wilde zwijnen? Zo nee, waarop zijn berichten in de media daarover en twitterberichten van het ministerie van LNV dan gebaseerd?

3. Kunt u aangeven wat de wettelijke basis is om jagers vrijstelling te geven van de avondklok, kunt u specifiek zijn in uw verwijzing van de wettelijke bepalingen en uitzonderingsgronden van de regeling rond de avondklok?

4. Bent u van mening dat zwijnen in Nederland ziekten verspreiden? Zo ja, welke in Nederland aangetoonde ziekten? Zo nee, wat maakt dan de nachtelijke jacht op zwijnen noodzakelijk?

5. Deelt u de mening dat niet zwijnen maar jagers verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van Afrikaanse varkenspest? Zonee, waarom niet https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/30/niet-zwijn-maar-mens-speelt-hoofdrol-bij-afrikaanse-varkenspest

6. Bent u bereid Nederlandse jachtreizen en andere vormen van jachttoerisme vanuit Nederland naar Duitsland en Polen te verbieden als preventieve maatregel tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

7. Is het waar dat u de provincies heeft geadviseerd de jagers een zelfgemaakte werkgeversverklaring bij zich te dragen omdat ze geen werkgever hebben? Zoja, op grond van welke wettelijke bepaling(en) heeft u dit advies gegeven? Deelt u de mening dat dit advies onwettig is wanneer de regeling avondklok daarvoor geen ruimte biedt?

8. Bent u bereid uw advies aan de provincies mbt het vrijstellen van jagers van de avondklok te herroepen wanneer daarvoor geen wettelijke basis is? Zo nee, waarom niet? Zoja, op welke termijn?

9. Is het waar dat jacht tijdens de nachtelijke uren en/of met gebruikmaking van restlichtversterkers, warmtezichtapparatuur, lichtbakken en knaldempers door jagers als onweidelijk wordt beschouwd en/of als stropersmethoden? Kunt aangeven waarom deze vormen van jacht dan desalniettemin worden toegestaan aan jagers, zelfs in afwijking van de regelgeving rond de avondklok?

10. Kunt u de correspondentie en gespreksverslagen mbt de communicatie met de provincies delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet? Zoja, op welke termijn?

11. Bent u bereid deze vragen binnen een week te beantwoorden gelet op het feit dat op dit moment ogenschijnlijk illegale vrijstellingen van de avondklok zijn verstrekt aan jagers?

Interessant voor jou

Bijdrage Nicolaï met betrekking tot de nagehangen wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 door toevoeging van artikel 6.7a en 6.7b aan die regeling

Lees verder

Vragen van Peter Nicolaï (PvdD) over veiligheid en opkomst verkiezingen Tweede Kamer

Lees verder

    Learn More Doneer