Vragen Nicolaï (PvdD) over de Begro­tings­staat Buiten­landse Zaken 2024


Indiendatum: 19 mrt. 2024

Op 10 oktober 2023 heeft u vragen beantwoord van leden van de fractie van de PvdD die betrekking hadden op de levering van clusterbommen door de VS aan Oekraïne.

In vervolg daarop hebben de leden de volgende vragen.

Vraag 1

Heeft Oekraïne gebruik gemaakt van de geleverde clusterbommen?

Vraag 2

Wordt de NAVO vooraf geïnformeerd door Oekraïne omtrent het gebruiken van clusterbommen?

Vraag 3

In uw antwoord op vraag 3 geeft u aan dat Nederland “ieder gebruik van clusterbommen ontmoedigt.” Op welke wijze en wanneer heeft Nederland het gebruik van clusterbommen door Oekraïne ontmoedigd, of zal zij dat gebruik ontmoedigen?

Vraag 4

Als Oekraïne ondanks de stappen tot ontmoediging die Nederland heeft ondernomen of nog zal ondernemen, toch gebruik maakt van de clusterbommen, welke stappen zijn of worden dan door Nederland genomen om te bereiken dat het gebruik wordt gestaakt of voorkomen?

Vraag 5

Acht u het door Nederland eventueel nalaten van nadere stappen als in de vorige vraag bedoeld, in overeenstemming met het Verdrag inzake clustermunitie? Kunt u daarbij aangeven hoe u het begrip “shall”, dat drie keer wordt gebruikt in artikel 21, tweede lid, van de Convention on Cluster Munitions, uitlegt? Als de bij de conventie aangesloten partijen bedoeld zouden hebben dat het ondernemen van de acties waarop het ‘shall’ betrekking heeft, een plicht betreft, welk begrip zou dan gehanteerd zijn?

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï (PvdD) over de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over de toezegging afschrift rapportage discriminatie en racisme rijksoverheid (35.741)

Lees verder

    Learn More Doneer