Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor film Before the Flood


1 november 2016

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer heeft senator Koffeman aandacht gevraagd voor klimaatverandering als grootste probleem dat onze samenleving van dit moment bedreigt. Hij verwees het kabinet naar de film Before the Flood van Leonardo diCaprio die tot 6 november gratis te zien is via tal van media en veel raakvlakken heeft met het PlanB van de Partij voor de Dieren.

Daarnaast wijst Niko Koffeman op de lange reeks van aanbevelingen van o.m. de commissie Wijffels, de commissie van Doorn, de WRR, het Planbureau voor de Leefomgeving en recent de SER over de onhoudbaarheid van de wijze waarop de veehouderij georganiseerd in ons land georganiseerd is, zonder dat het kabinet daar enig gevolg aan gegeven heeft.

Tenslotte vraagt Koffeman opheldering van de minister president over zijn wankelmoedige houding met betrekking tot het Oekraienereferendum. Koffeman: "het geitenpaadje van de premier was het eerste wat hij sinds lange tijd over dieren heeft opgemerkt, maar gaat vooral over geld en geopolitiek. De kool en de geit sparen"

Lees hier de bijdrage van senator Koffeman