Eerste Kamer neemt motie Teunissen c.s. aan om privacy in uitwis­seling medische gegevens beter te waar­borgen


25 oktober 2016

De Eerste Kamer heeft de motie Teunissen c.s. om privacy van patiënten beter te beschermen bij de uitwisseling van medische gegevens, aangenomen met 40 tegen 35 stemmen. Tegen de motie stemden VVD, CDA, PvdA en SGP.

Stemming motie Teunissen c.s.

Het wetsvoorstel om medische gegevens van patiënten op te slaan in één centraal systeem, zoals inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer, stuit op grote bezwaren vanuit privacybeschermers en medische beroepsbeoefenaren. De overdracht tussen zorgverleners zou weliswaar vergemakkelijkt kunnen worden via dit systeem, maar de kans op inbreuken op de privacy van de patiënt zou eveneens groter kunnen worden.

Door een aangenomen motie van Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren blijft de toegang tot het medisch dossier ook gegarandeerd decentraal mogelijk. Daarmee behouden patiënten die niet willen dat hun gegevens gedeeld worden via een centraal systeem, de mogelijkheid van elektronische inzage en uitwisseling van gegevens, waarbij ze zelf per geval kunnen bepalen of ze wel of geen toestemming geven voor het delen van de gegevens. De Partij voor de Dieren is van mening dat gecentraliseerde verwerking van gevoelige gegevens op gespannen voet kan staan met de bescherming van de privacy.

In de motie van senator Teunissen c.s. wordt de regering verzocht er voor te zorgen dat de toegang tot het medisch dossier niet alleen maar via het centrale systeem kan, maar dat zorgaanbieders en patiënten de keuze houden om te blijven werken met de huidige decentrale gegevenssystemen. Deze decentrale systemen hebben bewezen veilig te zijn voor de privacy van patiënten waarvan de gegevens in die systemen zijn opgeslagen. Overigens geldt ook voor decentrale systemen dat de zorg voor lekbestendigheid grote prioriteit zal moeten houden.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Als het kalf verdronken is, slacht men de koe

Gezonde koeien dreigen opgeofferd te worden nu de politiek veel te laat inziet dat de ongeremde groei van melkveebedrijven vo...

Lees verder

Eerste Kamer neemt motie Teunissen c.s. aan om privacy in uitwisseling medische gegevens beter te waarborgen  

De Eerste Kamer heeft de motie Teunissen c.s. om privacy van patiënten beter te beschermen bij de uitwisseling van medische g...

Lees verder