motie-Prast over welzijn van werkende dieren


9 mei 2023

36 259 Staat van de Europese Unie 2023

H MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 18 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Unie van haar inwoners wil weten hoe zij over Europa denken;

overwegende dat de daarvoor georganiseerde Conferentie over de toekomst van Europa de meningen en ideeën van EU inwoners over negen thema’s inventariseerde om die te verwerken in de toekomstplannen voor Europa;

overwegende dat deze zelfde thema’s centraal stonden in de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa;

overwegende dat dierenwelzijn niet behoorde tot deze negen thema’s waarover Nederlanders en andere EU inwoners hun mening konden geven;

overwegende dat volgens een Eurobarometer uit 2021 82% van de Europeanen en 84% van de Nederlanders vindt dat het welzijn van werkende dieren beter beschermd moet worden dan nu het geval is;

verzoekt de regering om deze mening van Nederlanders en andere Europeanen mee te nemen in de toekomstplannen voor Europa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast

Karimi

Koole

Van ApeldoornStatus

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie-Nicolaï over financiële compensatie voor lagere overheden ivm onvolkomenheden in het DSO

Lees verder

Motie Nicolai c.s. over het denken in scenario's en het organiseren van tegenspraak

Lees verder

    Learn More Doneer