Motie Nicolaï (PvdD) om stemmen per brief voor iedereen mogelijk te maken


4 november 2020

In deze motie wordt de regering verzocht om in het kader van de aangekondigde aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 de mogelijkheid te overwegen om het stemmen per brief open te stellen voor alle kiezers die in verband met de verspreiding van het covid-19 virus niet naar het stemlokaal kunnen of willen gaan.

35 590

F MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 3 november 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat stemmen per brief wordt aanbevolen door de Staatscommissie Parlementair Stelsel,

Overwegende dat voor kiezers die worden gerekend tot de kwetsbare groepen voor besmetting met Covid-19 het stemmen per brief de mogelijkheid biedt om zonder contacten met mogelijk besmette personen aan de stemming deel te nemen,

Overwegende dat het risico reëel is dat personen die symptomen hebben van Covid-19 toch gaan stemmen en dat het stemmen per brief dat risico kan verkleinen,

Verzoekt de regering om in het kader van de aangekondigde aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid 19 de mogelijkheid te overwegen om het stemmen per brief open te stellen voor alle kiezers die in verband met de verspreiding van het Covid-19 virus niet naar het stemlokaal kunnen of willen gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Nicolaï

Baay-Timmerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen