Henriëtte Prast


Eerste Kamerlid

Henriëtte Prast (1955) is hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg. Zij bekleedt een aantal bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies, o.a. bij het Stedelijk Museum Amsterdam, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en de Foundation for Auditing Research.

Eerder was ze onder meer lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, columnist bij het Financieele Dagblad en onderzoeker bij de Nederlandsche Bank. Van 2006-2012 stond ze in de Volkskrant Top 200 van meest invloedrijke Nederlanders.

Prast is gespecialiseerd in gedragseconomie. Vanuit die specialiteit ontwikkelde zij in 2009 het voorstel “Carnivoor, geef het door”, waarbij vegetarisch eten de standaard wordt en het juist de vleeseters zijn die het moeten doorgeven als zij graag vlees willen eten. Op die manier wordt de drempel om te kiezen voor een vegetarische maaltijd verlaagd zonder dat de keuzevrijheid wordt aangetast. Dit voorstel werd overgenomen door de PvdD en is inmiddels gangbaar bij formele diners en lunches bij meerdere publieke organisaties, waaronder het ministerie van OCW en de gemeente Amsterdam.

Prast was van juni 2015 tot maart 2019 lid van de Eerste Kamer voor D66. Toen die fractie tegen een motie van PvdD-senator Koffeman stemde - een motie waarin een verbod op de hobbyjacht werd bepleit - legde zij haar Kamerlidmaatschap van D66 neer. Zij stemde als enige lid van de D66-fractie voor de motie, die net geen meerderheid haalde.

Sinds 6 april 2021 maakt Henriëtte Prast deel uit van PvdD-fractie in de Eerste Kamer. Zij volgt daarmee Christine Teunissen op, die lid werd van de Tweede Kamerfractie.

Commissies: Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), FIN, OCW en SZW.

Gerelateerd

Stem­checker Eerste Kamer

Voor wie zweeft tussen PvdD, GL, PvdA en D66

Op 15 maart mogen we naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten. Die stem is ook bepalend voor de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van Eerste Kamer. Zweef je nog? Overweeg je ‘strategisch’ te stemmen op GL/PvdA om te zorgen voor een sterk links blok in de Eerste Kamer? Dan kan deze kieswijzer, of beter gezegd, stemchecker, nuttig zijn voor jo...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws