Onze senatoren

Bij de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011 heeft de Partij voor de Dieren zeven zetels gewonnen in zeven verschillende provincies. Deze zetels zijn op hun beurt weer goed voor één zetel in de Eerste Kamer. Op 23 mei 2011 vonden de Eerste Kamerverkiezingen plaats. Niko Koffeman vertegenwoordigde sinds 2007 de Partij voor de Dieren al in de Eerste Kamer en is opnieuw benoemd als senator.

Niko Koffeman (1958)
Niko Koffeman is de bedenker van de Partij voor de Dieren. Hij zit sinds 2007 namens de partij in de Eerste Kamer. Daarnaast is hij sinds 2006 voorzitter van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation.

Al sinds zijn jeugd is Niko een gedreven dieren-, natuur- en milieubeschermer. Hij voerde onder andere actie tegen de plezierjacht, tegen de drijfjacht op wilde zwijnen door het Koninklijk Huis en tegen de genetische manipulatie van dieren. Niko Koffeman was mede-oprichter van Wakker Dier, de stichting die strijdt voor het afschaffen van de bio-industrie. Ook is hij de bedenker van Adopteer-een-kip: biologisch gehouden kippen worden ‘geadopteerd’ door dierenliefhebbers, en in ruil voor hun financiële bijdrage krijgen deze elke maand zes eieren van ‘hun’ kip. Niko is tevens bedenker van de VegaPolis, een collectieve ziektekostenverzekering voor vegetariërs en vleesverlaters.

Niko Koffeman studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn studie werd hij leraar economie. Na enkele jaren verliet hij het onderwijs en koos voor het vak van communicatie-adviseur en reclamestrateeg. Hij was in die hoedanigheid nauw betrokken bij de opkomst van de SP. Achter de schermen begeleidde hij de SP bij haar groei van 0 naar 25 zetels in het Nederlandse parlement. Niko is naast de Partij voor de Dieren ook actief in de Faunabescherming.

 

Christine Teunissen (1985)
Christine Teunissen is historica en is naast senator ook gemeenteraadslid in Den Haag voor de Partij voor de Dieren. Ze studeerde sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar verschillende sociale bewegingen die het opnemen tegen de gevestigde orde. Ze onderzocht onder andere ontwikkelingen in de beeldvorming over de Partij voor de Dieren in de media. Tussen 2012 en 2014 was ze persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie. Als raadslid in Den Haag maakt ze zich dagelijks sterk voor een lokale ‘groene revolutie’. Op initiatief van de Partij voor de Dieren Den Haag komt de gemeente onder andere met een plan om de meest versteende wijken in Den Haag te vergroenen en met heldere doelstellingen om de oorzaken van klimaatverandering te beperken.

Sinds 9 juni 2015 zit Christine samen met Niko Koffeman namens de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. Christine is het jongste lid van deze Kamer.