Motie over een wettelijk kader voor het verbod op doden of veront­rusten van dieren dat beter hand­haafbaar is


15 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Wet natuurbescherming alleen het opzettelijk doden of verontrusten van dieren verboden is in plaats van het doden of verontrusten van dieren, overwegende dat dit de handhaving van het verbod op doden en verontrusten van dieren complex maakt, verzoekt de regering te komen tot een wettelijk kader dat beter handhaafbaar is en de Kamer hierover binnen een halfjaar te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Meijer
Koffeman
Vos
Köhler
Lintmeijer


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, 50Plus, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, PVV, OSF