Motie Binnenhof vrij van broeikasgassen

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gaswinning in Groningen versneld wordt afgebouwd;

constaterende dat volgens de kabinetsplannen heel Nederland aardgasvrij wordt;

overwegende de voorbeeldfunctie van de Staten Generaal;

constaterende dat de vorige renovatie van het Binnenhof in 1992 plaatsvond;

overwegende dat beslissende stappen op het gebied van duurzaamheid  bij de komende renovatie moeten worden gezet;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat het Binnenhof na de renovatie vrij zal zijn van aardgasaansluitingen en de bronnen van de warmtenetten waarop het Binnenhof is aangesloten duurzaam zijn en vrij van de uitstoot van broeikasgassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Status: Aangenomen
Voor: PvdD, GL, PvdA, CU, D66, SP, 50Plus, OSF
Tegen: CDA, VVD, PVV